ĮSTAIGOS ISTORIJA

   
    Šilutės lopšelis - darželis "Ąžuoliukas" dirba nuo 1982 m. spalio mėnesio. Tuo metu veikė 12  grupių.

    1992m. lopšelyje darželyje įkurtos 2 grupės, skirtos 2-7 m. vaikams su sutrikusiu fiziniu išsivystymu ir protiniu atsilikimu, teikiama dienos ir trumpalaikė socialinė globa.

    Nuo 1993 m. įkurtos 2 grupės vaikams nuo gimimo iki 11 metų amžiaus, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa ir be tėvų globos likusiems našlaičiams.
   
    Nuo 2007 m. sausio 1d. įstaigos struktūrą sudarė bendrojo ugdymo skyrius ir socialinės globos skyrius.
   
    2010 m. liepos 1 d. vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu, įstaigoje panaikintas socialinės globos skyrius.

    Nuo pat  atidarymo įstaigai vadovauja direktorė Irutė Lekavičienė.
    Dirba ir pirmieji pedagogai: V.Paliutytė, D.Jokubaitienė, D.Kazlauskienė.

    Šiuo metu įstaigoje veikia:
  • 2 ankstyvojo amžiaus grupės,
  • 4 ikimokyklinio amžiaus grupės,
  • 1 priešmokyklinio amžiaus grupė,
  • 2 specialiojo ugdymo grupės.

© 2010 m. Visos teisės saugomos
Tinklapį sukūrė www.pigustinklapiai.lt