PAPILDOMAS UGDYMAS

Atsižvelgiant į lopšelio-darželio ugdytinių poreikius ir jų tėvelių pageidavimus įstaigoje organizuojamas papildomas ugdymas.

Papildomo ugdymo tikslai:
  • ugdyti ir plėtoti ugdytinių kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą;
  • sudaryti sąlygas ugdyti(s) ugdytinių individualius gebėjimus;
  • skatinti pasitikėjimo savimi ir savo gebėjimais jausmą, savigarbą, sėkmės pajautą.

Lopšelyje - darželyje "Ąžuoliukas" organizuojami šie papildomo ugdymo užsiėmimai:
  • anglų kalbos valandėlės
          (užsiėmimai  vyksta 1 kartą per savaitę, t.y. antradieniais 15.15-17.00 val.;
           užsiėmimus veda anglų kalbos mokytoja R. Ivaščenkienė);
  • šokiai
          (užsiėmimai  vyksta 1 kartą per savaitę, t.y. trečiadieniais 15.00-16.00 val.;
           užsiėmimus veda choreografijos mokytoja L.Urbonienė);
  • dailė
          (užsiėmimai  vyksta 1 kartą per savaitę, t.y. penktadieniais 11.00-12.00 val.;
           užsiėmimus veda auklėtoja V.Radionovienė).

.

© 2010 m. Visos teisės saugomos
Tinklapį sukūrė www.pigustinklapiai.lt